Divendres, 19 De Juliol De 2019
Plaça de la Bassa, 10, Alfés - 25161
Telèfon: 973136005 
Fax: 973136007

Novetats

06/03/2012

Exposició pública del projecte ambiental d'una Estació Base de Telefonia Mòbil de la red de Telefòncia Moviles España, S.A. ( Els plànols els podeu consultar a les oficines municipals. Un cop digitalitzats els penjarem. )


EDICTE

 

 

La Sra. MariaConcepción Pérez Pueyo, que actúa en nom i representació de l'empresa Telefónica Móviles España, S.A amb CIF A78923125 va sol·licitar llicència ambiental per instal·lar una estació base de telefonia mobil, l'emplaçament de la qual és; pels sectors 1 i 2 al cementiri, paratge Devall de la Vila (parcel·la 84 del polígon 2) i el sector 3 al dipòsit d'aigua del c/ Calvari, 9 d'Alfés. 

 Dacord amb el que disposa l'article 41 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, s'exposa aquesta sol·licitud a informació pública durant un termini de trenta dies, perquè tots aquells que es considerin afectats per lactivitat esmentada puguin efectuar les observacions i les reclamacions que creguin convenients. Es podrà examinar l'expedient a la Secretaria d'aquest Ajuntament durant les hores d'oficina.

Alfés, 27 de febrer de 2012. 

Hilari Guiu Sentís.

Alcalde.


Informació addicional


Mapa Web