Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Convocatòria per cobrir el lloc de treball de secretaria-intervenció

DIUMENGE 15 OCTUBRE 2023

Anunci sobre la convocatòria per cobrir el lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament d’Alfés amb caràcter interí i formació de borsa de treball

Es fa públic, per a general coneixement, que per Decret d’Alcaldia núm. 175/2023de data 11/10/2023 s’han aprovat les Bases i la convocatòria per a la provisió, mitjançant nomenament interí del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament d’Alfés, en els termes següents:

CONVOCATÒRIAI BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ- PERCOBRIR AMB CARÀCTER INTERÍ LA PLAÇA DE SECRETARI INTERVENTOR DE L’AJUNTAMENTD’ALFÉS I FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL.

Atès que es troba vacant la plaça de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Alfés i havent estat impossible el proveïment mitjançant un nomenament provisional, acumulació o comissió de servei per a la provisió de Funcionari d’habilitació mitjançant provisió de caràcter no definitiu, es convoca un procés selectiu per a la selecció com a funcionari/ària interí/na de la plaça de secretaria intervenció.

Tota la informació de les bases la trobareu en l'arxiu adjunt.

Fitxers adjunts