Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Tràmits per a proveïdors

Sol·licitud d’alta o modificació de dades bancàries

  • El següent document s'ha de diligenciar i signar per l'oficina bancària corresponent donant fe que el titular del compte esmentat és el proveïdor. Una vegada emplenat s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Alfés.

Model de certificat de compte bancari de proveïdors

 

Certificat del contractista del corrent pagaments

  • El següent document s'ha de presentar amb cada factura, degudament emplenat i signat al registre general de l’Ajuntament d’Alfés.

Model certificat del contractista

 

Servei de tramesa de factures electròniques

L’Ajuntament d’Alfés, amb la col·laboració del Consorci AOC, té implementat el procediment per admetre factures electròniques (E.FACT), mitjançant el qual podeu fer-nos arribar les vostres factures per via telemàtica, les 24 hores del dia, qualsevol dia de l'any.

 

Avantatges

Les factures electròniques tenen plena validesa legal i aporten una major eficiència en la gestió, s'eviten errors per les entrades manuals.

Es redueix el temps de tramitació i en tot moment podreu conèixer quin és l'estat de tramitació de les vostres factures, si ja han estat enregistrades i acceptades, i podreu planificar millor la vostra tresoreria.

 

Requeriments tècnics

Les factures hauran d'estar confeccionades en el format estàndard facturae i signades electrònicament.

 

Format  i informació de les factures electròniques

Només es poden admetre factures confeccionades d'acord amb les especificacions del format facturae 3.2, signades electrònicament mitjançant un certificat digital reconegut. Les especificacions d'aquest format i informació sobre aquestes les podeu trobar a www.facturae.es i https://suport-efact-empreses.aoc.cat/hc/ca/articles/4415512588945-Com-f....

 

Alternatives per confeccionar les factures

Molts dels programes comercials de comptabilitat ja ofereixen mòduls de facturació electrònica (consulteu el vostre proveïdor).

 

Com a alternativa, disposeu de diverses opcions, com ara:

  • generant-les vosaltres mateixos, si teniu coneixements d'informàtica, utilitzant qualsevol editor que permeti obtenir fitxers xml, tot respectant els requisits del format facturae.
  • per mitjà del lloc web www.b2brouter.net .
  • amb el programa que podeu descarregar gratuïtament des del web www.facturae.es (Gestió de facturació electrònica).
  • una aplicació en línia i gratuïta, encara que molt simple, però que us permet generar una factura electrònica en format facturae, i que podeu trobar a www.hazteunafacturae.com.
  • diverses empreses privades i moltes entitats financeres presten serveis de facturació electrònica que us facilitaran l'emissió i tramesa de factures electròniques en format facturae.

 

Modalitats de tramesa de les factures electròniques

La tramesa de factures electròniques a l’Ajuntament d’Alfés es pot fer per dues vies:

  • El codi DIR3 de l’Ajuntament d’Alfés és L01250143